اگر پسر یا دختری به خاطر ندانستن این که به سن تکلیف رسیده روزه نگرفته بعد از این که متوجه شد باید نماز و روزه ها را قضا کند ولی برای روزه ها کفاره لازم نیست. برای کودکان روزه اولی چیزی که اهمیت دارد این است که فضای خانه فضای روزه گرفتن باشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید