برای تشخیص مجوز خوردن روزه دو راه وجود دارد: اول تشخیص خود شخص یعنی با تجربه به دست آورده است که با این بیماری نمی تواند روزه بگیرد. دوم مراجعه به پزشک متخصص متعهد که تشخیص دهد نباید این شخص بیمار روزه بگیرد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید