حکم باسمه تعالی چیست ؟آیا مثل بسم الله الرحمن الرحیم باید با وضو به آن دست زد؟
هر چند ضمیر « ه » در بسمه تعالی به جای کلمه¬ی الله آمده است اما احتیاط آنست که دست بی وضو به آن ضمیر هم زده نشود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید