آیا هر نوع حیوان حلال گوشتی را می¬شود به جای عقیقه قربانی کرد؟
عقیقه در روایات بسیار سفارش شده است اما عقیقه فقط در خصوص گوسفند است، اگر مرغی را ذبح کند که خونی ریخته شود و آن را به فقیر بدهند حکم عقیقه را ندارد هر چند ثواب دارد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید