بعضی از چیزها هم منفعت دارد و هم ضرر؛ مثل استفاده¬ی از چیزهایی است که هم مصرف حلال دارد و هم مصرف حرام مثل چاقو، اگر ترقّه در راه استفاده¬ی خوب استفاده شود اشکالی ندارد مثل شبهای جشن، اما اگر از در راستای اذیت و آزار مردم استفاده شود این کسب حرام است مثلا فروشنده می¬داند که خریدار برای شب چهارشنبه سوری خرید می¬کند در این صورت نباید به او بفروشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید