چرم¬هایی که از کشورهای اسلامی می آید اگر انسان می¬داند که این کشور واسطه است یعنی چرم از بلاد غیر اسلامی وارد آن کشور شده و سپس به اینجا آمده حکم همان چرم¬هایی دارد که از کشورهای غیر اسلامی وارد شده است که حکم طهارت ندارد و نجس است مگر اینکه آن چرم مصنوعی باشد و از حیوان نباشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید