حکم تیمم

0
409

چیزی که بر آن تیمم می¬شود باید پاک باشد، آیا پشت دست و پیشانی هم باید پا ک باشد؟
بله باید پاک باشد و اگر نجس است مثلا زخم شده باید تیمم جبیره¬ایی کند البته چیزی هم که بر آن تیمم می-شود باید پاک باشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید