سقط جنین از گناهان بزرگ است مگر موارد استثنا مثل جایی که توسط یک پزشک متخصص ماهر مؤمن تشخیص داده شود که این جنین ناقص است و اگر به دنیا بیاید موجب عسر و هرج است در این صورت می تواند سقط کند اما صرف مشکلات اقتصادی دلیل بر سقط نمی شود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید