یکی از سنتهای بسیار حسنه صندوق¬های خانگی است اما باید چند نکته را رعایت کند اول اینکه اگر هر ماه مبلغی به عنوان ذخیره در صندوق می¬گذارد و اگر هر وقت خواست می¬تواند از آن بردارد در این صورت باید خمس آن را بدهد اما اگر نمی¬تواند هر وقت که خواست برداشت کند در این صورت هر وقت که توانست پول را برداشت کند باید خمس آن را بدهد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید