درآمدهای مردم که از راه حلال بدست آمده یک واجبات مالی برای آنها در نظر گرفته شده ،مجتهد نمی¬تواند از پیش خود چیزی را به اسلام اضافه کند زکات به چیزهای خاصی تعلق گرفته است که در روایات بیان شده است در عین حال واجبات مالی منحصر به زکات نیست ، صدقه هم داریم که یاید افراد نیازمند را تأمین کنیم ،حکومت اسلامی وظیفه دارد ثروت را تعدیل کند از طریق مالیات، که از کارخانه¬دار گرفته می¬شود و اختلاف طبقاتی هم پیش نمی¬آید.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید