اگر به مصرف خاص محدود شده باید در همان راه مصرف شود ولی اگر متولیان هنگام دریافت پول به صاحبان پول گفته¬اند که اگر اضافه آمد به ما اجازه بدهید جای دیگر استفاده کنیم و اجازه دادند اشکالی ندارد که در راه دیگری مصرف شود و اگر اجازه ندادند نباید در راه دیگری مصرف شود که حق الناس است.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید