اگر کسی در سنین بالا توبه کند آیا باید اعمال گذشته¬ی خود را قضا کند؟
توبه برای قیامت است که خداوند متعال قیامت او را عذاب نمی¬کند اما در مورد اعمال فوت شده باید آنها را قضا کند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید