منظور از اعراض یعنی ترک وطن است یعنی اینکه قصد کند که برای ماندن دیگر به آنجا نمی¬آید ممکن است که برای کار یا دید و بازدید برود همینکه برای ماندن نمی¬رود اعراض از وطن صورت گرفته، البته مثل حضرت آیه الله مکارم با شرایطی اعراض قهری را قبول دارند یعنی گاهی بدون قصد نیز اعراض صورت می¬گیرد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید