اگر به این شرط قبض را می خرد که در قرعه¬کشی شرکت کند و جایزه بگیرد و از همان پول جایزه می¬دهنداین کار جایز نیست، اما اگر پول جمع آوری شده را در همان کارهای خیر مصرف می کنند؛ و برای تشویق افراد از پول دیگری جایزه ¬بدهند اشکالی ندارد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید