تعامل و رفت و آمد و معامله با افرادی که خمس نم دهند با هم فرق میکند اگر کسی خمس نمی¬دهد رفت و آمد با او و حتی غذا خوردن در خانه¬اش اشکالی ندارد چون شاید این غذا از مالی باشد که خمس به آن تعلق نگرفته باشد لذا خوردن اشکالی ندارد البته اگر کسی بخواهد از مال شبه¬ناک دوری کند می¬تواند استفاده نکند. معامله¬ی با اینگونه افراد مثل خرید و فروش این هم اشکالی ندارد چون در اینجا هم معلوم نیست که به این مال سال خمسی خورده یا خیر یا متعلق خمس شده یا خیر
اما در یک صورت اشکال دارد که می داند این مال به آن خمس تعلق گرفته و یقین دارد که خمسش را نداده در این صورت که یقین دارد به این کالا خمس تعلق گرفته اکثر مراجع می¬فرمایند که نمی تواند با او معامله کند چون یک پنجم این کالا متعلق به او نیست.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید