در عمل به نذر باید حتما جمله¬ی صحیح شرعی نذر را به زبان جاری کند یعنی بگوید ” برای خداست برمن اگر مریض من خوب شد این کار را انجام دهم” اگر کسی شک کند که این جمله را گفته یا خیر ،اصل بر این است که این جمله را نگفته و تکلیف هم ندارد مگر اینکه خودش بخواهد به آن عمل کند و الا از نظر شرعی تکلیف ندارد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید