سکه های طلا خمس دارد چه خریده برای اینکه بفروشد چه اینکه به او هدیه شده باشد باید سر سال به قیمت روز خمس را پرداخت کند وقتی که پرداخت دیگر خمس ندارد مگر کسانی که خرید و فروش سکه را کسب خود قرار داده¬اند در این صورت اگر خمس را پرداخت کرده تا سال خمسی بعد اگر دوباره قیمت بالا رفته باید خمس را بدهد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید