آنچه که در روایات آمده ولیِ فرزند باید او را مخصوصا برای نماز از هفت سالگی آموزش دهد چه دختر چه پسر، مسائل مورد نیاز را باید به آرامی و با رویکرد مناسب آموز ش دهد، حال از هر طریق ممکن، مثلا او را به کسی بسپارد یا خودش یا از طریق مدرسه و غیره.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید