قضای نماز بر عهده¬ی پسر بزرگی است که هنگام وفات پدر یا مادر زنده باشد. اگر او انجام نداد و بعد از وفات پدرو مادر از دنیا رفت، تکلیف بر پسر دومی نیست اما از لحاظ اخلاقی بهتر است هر که می تواند انجام دهد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید