اگر مستاجر به مالک بگوید که من بیست میلیون به شما می دهم یک ساله، به شرط اینکه اجاره را از من کمتر بگیری، در این صورت از نظر شرعی ربا می¬شود و حرام است چون قرض به شرط یک منفعت می¬شود.
اما اگر مالک منزل بگوید من خانه را به شما اجاره می ¬دهم به مثلا پانصد تومان به شرط اینکه بیست میلیون به من قرض بدهی در این صورت اشکال ندارد. که الان نیز در املاکی ها همین طور قرارداد نوشته می¬شود و اشکالی ندارد. چون در این صورت اجاره به شرط قرض است و در مورد اول قرض به شرط اجاره است.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید