بلوغ غیر از تکلیف است ، سن تکلیف بر اساس سن قمری است، 9 سال قمری برای دختران(هشت سال و هشت ماه و حدوداً بیست روزشمسی)، اما برای پسران ضابطه فقط سن نیست ممکن است در پسران تحولات جسمی در آنها روی دهد از جمله اینکه در خواب قبل از 15سالگی محتلم شود، در این صورت از همان زمان محتلم شدن وقت بلوغ اوست، و اگر نشد آخرین گزینه برای آنها سن است که پانزده سال قمری ملاک است (چهارده سال و شش ماه و حدوداً پانزده روز شمسی)

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید