موارد وصیت کردن مختلف است. گاهی وصیت کردن واجب است مثل بدهکاری به دیگران، و یا مثلا نماز و روزه قضا دارد یا مثلا خمس بدهکار هست. و گاهی هم وصیت کردن مستحب است. مثلا وصیت کند یک سوم مال را برای مسجد و یا جای دیگر هزینه کنند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید