اصل کلی در مورد استفاده از ابزار قمار حرمت است. اما سوال در مورد مصادیق ابزار قمار هست. بعضی چیزها از همان ابتدا برای قمار درست شده. که در اینجا استفاده از آنها حرام است. و تا وقتی که به طور کل و در همه جا از حالت قمار خارج نشود، نمی شود ازآنها استفاده کرد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید