به وام دریافتی (چه بصورت وام قرض الحسنه و چه بصورت وام تسهیلات)، سر سال خمسی به دو شرط خمس تعلق می گیرد. یک آنکه آن وام دریافتی خرج نشده باشد ( اگر تاقبل از سال خمسی خرج شده باشد خمس ندارد) و دوم اینکه مقداری از وام را پرداخت کرده باشد خمس مقداری از وام را که پرداخت شده باید بپردازد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید