کسی که روزه او قضا شده و بعد از رمضان امکان قضا بوده ولی به هر جهتی آن را قضا نکرده تا رمضان سال بعد دو وظیفه دارد یک باید این روزه ها را قضا کند و دوم این که باید به تعداد هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید