بلند خواندن حمد

0
274

مرد ها باید حمد و سوره را در نماز های صبح مغرب و عشاء بلند بخوانند و این در جایی است که نماز را فرادا می خوانند ولی اگر در نماز جماعت هستند و وظیفه آنها خواندن حمد و سوره هست باید آهسته بخوانند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید