رابطه گناه و روزه

0
362

روزه دارای دو جلوه می باشد باطنی و ظاهری. در مورد جلوه ظاهری فقط بعضی از گناهان هستند که باعث باطل شدن روزه می شوند ولی در مورد جلوه باطنی روزه می توان گفت همه گناهان به نوعی به آن ضرر می رسانند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید