در هدیه به همسر اگر قصد شخص جدی باشد و هدیه به این مقدار در شأن آن شخص باشد به این هدیه خمس تعلق نمی گیرد ولی اگر هدیه صوری باشد و در شأن ایشان نباشد هدیه درست نیست و باید خمس آن داده شود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید