آیا اهل کتاب نجس هستند؟

0
333

غیر مسلمانان دو گروه می باشند کسانی که اهل کتاب هستند که به فتوای اکثر مراجع پاک هستند ولی دسته دوم افرادی که اهل کتاب نیستند این افراد به فتوای همه مراجع برای ما پاک حساب نمی شوند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید