غیر مسلمانان دو گروه می باشند کسانی که اهل کتاب هستند که به فتوای اکثر مراجع پاک هستند ولی دسته دوم افرادی که اهل کتاب نیستند این افراد به فتوای همه مراجع برای ما پاک حساب نمی شوند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید