اهنگ لهوی

0
257

اگر کسی می داند در جلسه عروسی که می خواهد شرکت کند آهنگ لهوی پخش می شود اگر امکان دارد شرکت نکند ولی اگر مجبور به شرکت در آن جلسه هست باید از استماع به آهنگ خود داری کند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید